Jacks Set

Bendrosios klubo taisyklės:

 1. Į sportinio pokerio klubą „Jacks Set“ įleidžiami tik 18 metų sulaukę asmenys.
 2. Atvykus į turnyrą privaloma pateikti asmens dokumentą.
 3. Klubas neatsako už paliktus ar pamestus daiktus klubo teritorijoje, taip pat už bet kokią kitą lankytojų patirtą fizinę ar materialinę žalą.
 4. Sportinio pokerio klube „Jacks Set“ yra privaloma laikytis elegantiškojo laisvalaikio/laisvojo dalykinio aprangos kodo.
 5. Apsvaigę asmenys nebus įleisti į klubą. Klubas turi teisę atsisakyti parduoti alkoholį ar išprašyti iš klubo teritorijos asmenis padauginusius alkoholio ar netinkamai besielgiančius.
 6. Į klubo teritoriją draudžiama įsinešti ginklus, narkotines medžiagas, gėrimus ar maisto produktus.

Elgesio taisyklės:

Klubo administracija stengsis palaikyti malonią ir draugišką aplinką klube, tačiau ji neatsako už lankytojų elgesį. Todėl klubas įsteigė šias elgesio taisykles, kurių privalo laikytis visi lankytojai. Klube draudžiama:
 1. Žaisti iš pinigų ar vykdyti lažybas.
 2. Grasinti, įžeidinėti, keiktis, smurtauti ar kitaip agresyviai elgtis žaidėjų, aptarnaujančio personalo, žiūrovų ar kitų asmenų atžvilgiu.
 3. Kelti pernelyg didelį triukšmą riksmais, ginčais ar kitais būdais.
 4. Gadinti ar kitaip pažeisti klubo inventorių (už padarytą žalą privaloma atlyginti).
 5. Nelegaliai bendrininkauti su kitu žaidėju ar sukčiauti kitais būdais.
 6. Mėtyti, plėšyti, lankstyti, specialiai žymėti ar kitaip pažeisti kortas.
 7. Įtraukti į žaidimą svetimus žetonus ar kortas.
 8. Prie pokerio stalo kalbėti bet kokia kita kalba nei lietuvių, rusų ar anglų.

Turnyrų taisyklės:

Klube vykstantys sportinio pokerio turnyrai vykdomi pagal oficialias LSPF turnyrų taisykles, kurias rasite LSPF tinklalapyje – www.lspf.lt.

Mūsų draugai